صالحی ماشین ایرانیان

Orion C Series


متن

توضیحات

جوشکاری قوس نبض Orion 100c تا 100 ژول انرژی جوش پالسی-قوس را تأمین می کند. این میکرو جوشکار همچنین نیاز به انرژی کم را فراهم می کند - درحدود 3 ژول انرژی بازده دارد. توان 100c با افزایش 0.5 ژول قابل تنظیم است. با این سیستم متنوع ، جمع و جور و با کاربرد آسان ، قطعه های کاری بزرگ یا نزدیک اجزای گرانبها را جوش دهید.

مشخصات

حالت های جوشکاری

3 (micro 1, micro 2, tack)

تنظیمات از پیش برنامه ریزی شده

11

تنظیمات ذخیره قابل برنامه ریزی

30 (15 Arc & 15 Tack)

زبان ها

20 + (Ask rep if we have your language)

نمایشگز

5" Capacitive Multi Touch Screen

انرژی (Ws)

3 - 100 Ws

تغییر منبع تغذیه

110/240VAC (Auto Detected)

قطر نقطه جوش

0 . 5 - 2 . 5 mm

ابعاد

11 . 5 " x 6" x 6 . 7 5" (29 x 15 x 17cm)

وزن

20 lbs (9 kg)

ذره بین میکروسکوپ استریو

5x

جوشکاری قوس نبض Orion 100c تا 100 ژول انرژی جوش پالسی-قوس را تأمین می کند. این میکرو جوشکار همچنین نیاز به انرژی کم را فراهم می کند - درحدود 3 ژول انرژی بازده دارد. توان 100c با افزایش 0.5 ژول قابل تنظیم است. با این سیستم متنوع ، جمع و جور و با کاربرد آسان ، قطعه های کاری بزرگ یا نزدیک اجزای گرانبها را جوش دهید.

حالت های جوشکاری

3 (micro 1, micro 2, tack)

تنظیمات از پیش برنامه ریزی شده

11

تنظیمات ذخیره قابل برنامه ریزی

30 (15 Arc & 15 Tack)

زبان ها

20 + (Ask rep if we have your language)

نمایشگز

5" Capacitive Multi Touch Screen

انرژی (Ws)

3 - 100 Ws

تغییر منبع تغذیه

110/240VAC (Auto Detected)

قطر نقطه جوش

0 . 5 - 2 . 5 mm

ابعاد

11 . 5 " x 6" x 6 . 7 5" (29 x 15 x 17cm)

وزن

20 lbs (9 kg)

ذره بین میکروسکوپ استریو

5x