صالحی ماشین ایرانیان

ماشین لیزر حکاکی و برش

دستگاه های لیزر صالحی ماشین فرآیند برش و حکاکی لیزر بر روی النگو و حلقه و انواع قطعات طلا با دقت زیاد و سرعت بالا انجام میدهند.این دستگاه ها توانایی حکاکی روی سنگ های زینتی را دارا هستند.