صالحی ماشین ایرانیان

ماشین زنجیر


متن

ویژگی ها
 • دستگاه تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید بالا برای تولید انواع زنجیر.
 • سرعت 350 لینک/ دانه در دقیقه.
 • تضمین ظرافت ، منظم بودن زنجیر و صرفه جویی در چرخه تولید.
 • پردازش سیم تا حداکثر اندازه 0.4 میلی متر سازگار کرد.
 • مجهز به واحد برش با قابلیت تنظیم ارتفاع ، سنسور تراکم زنجیر.
 • سنسور تراکم زنجیر ، تنظیم کننده الکترونیکی سرعت با ترمز ، کشش سیم الکترونیکی و لامپ.
توضیحات

دستگاه تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید بالا برای تولید انواع زنجیر با سرعت 350 لینک/ دانه در دقیقه میباشد.
این مدل جدید دستگاه زنجیر به دلیل وجود رشته و یا بند کشی شده که یک بار در سمت راست و یک بار در سمت چپ تولید زنجیر را انجام میدهد و دیگر نیازی به استفاده از صفحه جمع آوری زنجیر نمی باشد ، متمایز از دیگر دستگاه های تولید زنجیر میباشد.
زنجیرهای قلمدان با برش جانبی برای ترکیب با ماشین های Bismark با چندین رشته ،جلوگیری از جوشکاری پودر ، که با زنجیرهای سنتی ضروری است ، بسیار مناسب است . بنابراین تضمین ظرافت ، منظم بودن زنجیر و صرفه جویی در چرخه تولید از دیگر مزیتهای این دستگاه میباشد.
با تغییر ساده برخی از قطعات ، می توان آن را برای پردازش سیم تا حداکثر اندازه 0.4 میلی متر سازگار کرد.
دستگاه مجهز به واحد برش با قابلیت تنظیم ارتفاع ، سنسور تراکم زنجیر ، تنظیم کننده الکترونیکی سرعت با ترمز ، کشش سیم الکترونیکی و لامپ است.

Cable Chain Making Machine

مشخصات
 • دستگاه تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید بالا برای تولید انواع زنجیر.
 • سرعت 350 لینک/ دانه در دقیقه.
 • تضمین ظرافت ، منظم بودن زنجیر و صرفه جویی در چرخه تولید.
 • پردازش سیم تا حداکثر اندازه 0.4 میلی متر سازگار کرد.
 • مجهز به واحد برش با قابلیت تنظیم ارتفاع ، سنسور تراکم زنجیر.
 • سنسور تراکم زنجیر ، تنظیم کننده الکترونیکی سرعت با ترمز ، کشش سیم الکترونیکی و لامپ.

دستگاه تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید بالا برای تولید انواع زنجیر با سرعت 350 لینک/ دانه در دقیقه میباشد.
این مدل جدید دستگاه زنجیر به دلیل وجود رشته و یا بند کشی شده که یک بار در سمت راست و یک بار در سمت چپ تولید زنجیر را انجام میدهد و دیگر نیازی به استفاده از صفحه جمع آوری زنجیر نمی باشد ، متمایز از دیگر دستگاه های تولید زنجیر میباشد.
زنجیرهای قلمدان با برش جانبی برای ترکیب با ماشین های Bismark با چندین رشته ،جلوگیری از جوشکاری پودر ، که با زنجیرهای سنتی ضروری است ، بسیار مناسب است . بنابراین تضمین ظرافت ، منظم بودن زنجیر و صرفه جویی در چرخه تولید از دیگر مزیتهای این دستگاه میباشد.
با تغییر ساده برخی از قطعات ، می توان آن را برای پردازش سیم تا حداکثر اندازه 0.4 میلی متر سازگار کرد.
دستگاه مجهز به واحد برش با قابلیت تنظیم ارتفاع ، سنسور تراکم زنجیر ، تنظیم کننده الکترونیکی سرعت با ترمز ، کشش سیم الکترونیکی و لامپ است.

Cable Chain Making Machine