صالحی ماشین ایرانیان

دستگاه پرداخت توربو


متن

ویژگی ها
  • ایـن ســری از ماشــین آلات بــرای پـرداخـت قـطعات کـوچک فلزی که به صورت ریخته گری شده یا پـرسی هـستند استفاده می شود که در مدل های سه مخزنی یا سه قلو ، دو مخزنی و یک مخزنی ساخته می شود .
  • ماشین سـه مخزنی دارای یک مخزن خیس و دو مخزن خشک می باشد.
توضیحات

از دستگاه پرداخت توربو صالحی ماشین بــرای پـرداخـت قـطعات کـوچک فلزی که به صورت ریخته گری شده یا پـرسی هـستند استفاده می شود که در مدل های سه مخزنی یا سه قلو ، دو مخزنی و یک مخزنی ساخته می شود . ماشین سـه مخزنی دارای یک مخزن خیس و دو مخزن خشک می باشد. عملیات خشن کاری ابتدا در مخزن چیپس های پلاستیکی و یا سرامیکی همراه با قطعات طلا صورت می پذیرد که سرامیک استفاده شده بسته به نوع کار نقره و یا طلا متفاوت می باشد. پس از این که قـطعه طلا به مـدت دو ساعت در مخزن خیس همراه با قـطعات سـرامیکی و آب مـورد عملیات پرداخت قرار گرفت آن را به مخزن خشک که محتوی خرده چوب زبر می باشد منتقل می کنیم . لازم به ذکر است که سرعت گردش و عملیات مخزن ها توسط ماشین قابل تنظیم می باشد . پس از انجام عملیات مربوطه ، آن را به مخزن کناری که محتوی خرده چوب نرم می باشد منـتقل می کنیم . این سه مرحله از عملیات پرداخت ، موجب از بین رفتن مواد اضافی مانند ذرات گچی جامانده پس از عملیات ریخته گری و پاک شدن لکه های باقی مانده بر روی فلز می شود . در این شرایط قطعه کاری کاملاً پرداخت گردیده و آماده ارائه به بازار می باشد.

مشخصات
  • ایـن ســری از ماشــین آلات بــرای پـرداخـت قـطعات کـوچک فلزی که به صورت ریخته گری شده یا پـرسی هـستند استفاده می شود که در مدل های سه مخزنی یا سه قلو ، دو مخزنی و یک مخزنی ساخته می شود .
  • ماشین سـه مخزنی دارای یک مخزن خیس و دو مخزن خشک می باشد.

از دستگاه پرداخت توربو صالحی ماشین بــرای پـرداخـت قـطعات کـوچک فلزی که به صورت ریخته گری شده یا پـرسی هـستند استفاده می شود که در مدل های سه مخزنی یا سه قلو ، دو مخزنی و یک مخزنی ساخته می شود . ماشین سـه مخزنی دارای یک مخزن خیس و دو مخزن خشک می باشد. عملیات خشن کاری ابتدا در مخزن چیپس های پلاستیکی و یا سرامیکی همراه با قطعات طلا صورت می پذیرد که سرامیک استفاده شده بسته به نوع کار نقره و یا طلا متفاوت می باشد. پس از این که قـطعه طلا به مـدت دو ساعت در مخزن خیس همراه با قـطعات سـرامیکی و آب مـورد عملیات پرداخت قرار گرفت آن را به مخزن خشک که محتوی خرده چوب زبر می باشد منتقل می کنیم . لازم به ذکر است که سرعت گردش و عملیات مخزن ها توسط ماشین قابل تنظیم می باشد . پس از انجام عملیات مربوطه ، آن را به مخزن کناری که محتوی خرده چوب نرم می باشد منـتقل می کنیم . این سه مرحله از عملیات پرداخت ، موجب از بین رفتن مواد اضافی مانند ذرات گچی جامانده پس از عملیات ریخته گری و پاک شدن لکه های باقی مانده بر روی فلز می شود . در این شرایط قطعه کاری کاملاً پرداخت گردیده و آماده ارائه به بازار می باشد.