صالحی ماشین ایرانیان

Orion M Pulse


متن

توضیحات

این محصول دست دوم تمام قطعات اصلی را دارد و بسته به نوع جدید بسته بندی می شود. تیم تولید و مونتاژ ما این محصول را بررسی کرده اند تا از بالاترین سطح کارایی آن اطمینان حاصل کنند.

این محصول با اشتراک در طرح محافظت از محافل Sunstone ارائه می شود. اشتراک شامل تضمین برای همیشه ، وام های رایگان ، جایگزینی رایگان ، به روزرسانی نرم افزار رایگان ، ارسال رایگان ، خدمات سریع به مشتری و مزایای ارزشمند اعضای مانند swag sunstone swagzy ، اشتراک مجله Micro Welding Today ، دعوت نامه های رویداد VIP ، خبرنامه الکترونیکی داخل Circle و محصول جدید فرصت های آزمایشی!

مشخصات

وزن

50 lbs

SKU

ORMP-USED-CP

ابعاد میز

25x30x40 cm

محدوده انرژی جوش (ژول)

3-30 Joules

حدوده قطر نقطه جوش

≈ 1 - 1.5 mm

نمایشگر (صفحه لمسی)

11 cm

حداکثر سرعت جوش

1 weld/2 seconds

تنظیمات انرژی جوش

27

حساسیت با فرکانس بالا

None

بزرگنمایی میکروسکوپ تا 5 برابر

Yes

میکروسکوپ IR و UV محافظت از چشم

Yes

این محصول دست دوم تمام قطعات اصلی را دارد و بسته به نوع جدید بسته بندی می شود. تیم تولید و مونتاژ ما این محصول را بررسی کرده اند تا از بالاترین سطح کارایی آن اطمینان حاصل کنند.

این محصول با اشتراک در طرح محافظت از محافل Sunstone ارائه می شود. اشتراک شامل تضمین برای همیشه ، وام های رایگان ، جایگزینی رایگان ، به روزرسانی نرم افزار رایگان ، ارسال رایگان ، خدمات سریع به مشتری و مزایای ارزشمند اعضای مانند swag sunstone swagzy ، اشتراک مجله Micro Welding Today ، دعوت نامه های رویداد VIP ، خبرنامه الکترونیکی داخل Circle و محصول جدید فرصت های آزمایشی!

وزن

50 lbs

SKU

ORMP-USED-CP

ابعاد میز

25x30x40 cm

محدوده انرژی جوش (ژول)

3-30 Joules

حدوده قطر نقطه جوش

≈ 1 - 1.5 mm

نمایشگر (صفحه لمسی)

11 cm

حداکثر سرعت جوش

1 weld/2 seconds

تنظیمات انرژی جوش

27

حساسیت با فرکانس بالا

None

بزرگنمایی میکروسکوپ تا 5 برابر

Yes

میکروسکوپ IR و UV محافظت از چشم

Yes