صالحی ماشین ایرانیان

ماشین آبکاری


متن

ویژگی ها
  • دارای چهار وان دو لیتری از جنس پلی کربنات شفاف.
  • دارای دو عدد المنت برای گرم کردن مایع با ترموستات دیجیتالی با نمایشگر و تنظیم درجه حرارت مورد نظر.
  • دارای دو عدد موتور گردش مایع قابل تنظیم.
  • دارای دو ولوم برای تنظیم ولتاژ خروجی با نمایشگر.
  • دارای یک تایمر دیجیتالی برای تنظیم زمان آبکاری.

دسته بندی: ماشین های آبکاری

توضیحات

این دستگاه مجهز به 4 مخزن با ظرفیت 2 لیتر به صورت جداگانه میباشد. مخزن چربی گیری دارای ولتاژ ثابت حداکثر 7.5 ولت و 10 آمپر است.
مخزن آبکاری رادیوم ، قابلیت تنظیم ولتاژ توسط پتانسیومتر بر روی صفحه کنترل از 0 تا 5.0 ولت و امپر 8.0 ، ( و 0-12 ولت
با کلید انتخاب ولتاژ ، برای استفاده از قلم گالوانیک) ، و اضافه بار الکترونیکی و محافظت از اتصال کوتاه با تنظیم مجدد خودکار را دارد.

Bath plating

این دستگاه با گرمایش و با کنترل دما واقع در صفحه کنترل و سنسور غوطه ور در حمام الکترولیتی برای کنترل دقیق دما فراهم می شود. این دستگاه همچنین شامل دو صفحه ترمینال قابل تنظیم 5.0 ولت 8.0 آمپر برای استفاده از آبکاری قلم می باشد. ایده آل برای آزمایشگاه های کوچک با کمترین میزان تولید نیز میباشد.

مشخصات
  • دارای چهار وان دو لیتری از جنس پلی کربنات شفاف.
  • دارای دو عدد المنت برای گرم کردن مایع با ترموستات دیجیتالی با نمایشگر و تنظیم درجه حرارت مورد نظر.
  • دارای دو عدد موتور گردش مایع قابل تنظیم.
  • دارای دو ولوم برای تنظیم ولتاژ خروجی با نمایشگر.
  • دارای یک تایمر دیجیتالی برای تنظیم زمان آبکاری.

این دستگاه مجهز به 4 مخزن با ظرفیت 2 لیتر به صورت جداگانه میباشد. مخزن چربی گیری دارای ولتاژ ثابت حداکثر 7.5 ولت و 10 آمپر است.
مخزن آبکاری رادیوم ، قابلیت تنظیم ولتاژ توسط پتانسیومتر بر روی صفحه کنترل از 0 تا 5.0 ولت و امپر 8.0 ، ( و 0-12 ولت
با کلید انتخاب ولتاژ ، برای استفاده از قلم گالوانیک) ، و اضافه بار الکترونیکی و محافظت از اتصال کوتاه با تنظیم مجدد خودکار را دارد.

Bath plating

این دستگاه با گرمایش و با کنترل دما واقع در صفحه کنترل و سنسور غوطه ور در حمام الکترولیتی برای کنترل دقیق دما فراهم می شود. این دستگاه همچنین شامل دو صفحه ترمینال قابل تنظیم 5.0 ولت 8.0 آمپر برای استفاده از آبکاری قلم می باشد. ایده آل برای آزمایشگاه های کوچک با کمترین میزان تولید نیز میباشد.