صالحی ماشین ایرانیان

محصولات ما

هیچ چیزی جایگزین کیفیت نیست
تاریخچه ما

خدمات ما

icon
خدمات در محل

متخصصین هر یک از دستگاهها با حضور در محل مشتری کلیه خدمات مربوطه را انجام و کلیه قستمهای دستگاه را بررسی می نمایند.

icon
پشتیبانی نرم افزاری

تیم تحقیق و توسعه ما بر اساس نیازهای مشتری تغییرات را در نرم افزار اعمال و در صورت رویت خطای نرم افزاری آنرا رفع می نماید.

icon
آموزش در محل

کلیه آموزش های نرم افزاری و سخت افزاری توسط فرد متخصص به مشتری آموزش داده و دفترچه راهنما بهمراه کاتالوگ دستگاه مربوطه تحویل می گردد.