صالحی ماشین ایرانیان

قلم تراش


ابزار و قلم های تراش برای انواع دستگاه های سی ان سی

ویژگی ها
  • بهترین قلمهای تراش تهیه شده از باکیفیت ترین مواد با درجه کاربرد بالا در انواع : الماسه - کارباید - آهن و الماس طبیعی

دسته بندی: ماشین های تراش

توضیحات

قلم های تراش تهیه شده از بهترین مواد با درجه کاربرد بالا در انواع کارباید ، الماسه ، آهن و الماس طبیعی برای استفاده در سی ان سی های النگو صالحی ماشین.قلم های مرغوب باعث ظرافت و زیبایی در طرح های پیاده شده به وسیه دستگاه سی ان سی صالحی می شوند.جنس قلم تاثیر مستقیمی بر عمر قلم و مدت زمان استفاده از آن دارد.استفاده از قلم های سی ان سی مرغوب هزینه های شما را تا حد زیادی کاهش می دهد.بهترین قلم ها در سی ان سی صالحی ماشین استفاده شده تا بیشترین دقت در کنار کمترین هزینه برای مشتریان عزیز باشد.

برای اطلاعات بیشتر از سی ان سی النگو صالحی ماشین دیدن فرمایید

مشخصات
  • بهترین قلمهای تراش تهیه شده از باکیفیت ترین مواد با درجه کاربرد بالا در انواع : الماسه - کارباید - آهن و الماس طبیعی

قلم های تراش تهیه شده از بهترین مواد با درجه کاربرد بالا در انواع کارباید ، الماسه ، آهن و الماس طبیعی برای استفاده در سی ان سی های النگو صالحی ماشین.قلم های مرغوب باعث ظرافت و زیبایی در طرح های پیاده شده به وسیه دستگاه سی ان سی صالحی می شوند.جنس قلم تاثیر مستقیمی بر عمر قلم و مدت زمان استفاده از آن دارد.استفاده از قلم های سی ان سی مرغوب هزینه های شما را تا حد زیادی کاهش می دهد.بهترین قلم ها در سی ان سی صالحی ماشین استفاده شده تا بیشترین دقت در کنار کمترین هزینه برای مشتریان عزیز باشد.

برای اطلاعات بیشتر از سی ان سی النگو صالحی ماشین دیدن فرمایید