صالحی ماشین ایرانیان

ماشین چکش اتوماتیک


متن

توضیحات

ماشین چکشی اتوماتیک با سر چرخشی برای سیم یا لوله هسته دار با مقطع مختلف هندسه های مختلف. قطر سیم از 0.50 تا 3 میلی متر.

ابعاد 1200x450 ، H = 1100 وزن 150 کیلوگرم بهره وری 7 متر در دقیقه ، فرکانس 90 هرتز ابعاد عملیاتی قطر سیم از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر

مشخصات

ابعاد

1200x450, H = 1100

وزن

150Kg

بهره وری

7m/min

فرکانس

90Hz

ابعاد قابل پردازش ابعاد قابل پردازش

قطر سیم از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر

ماشین چکشی اتوماتیک با سر چرخشی برای سیم یا لوله هسته دار با مقطع مختلف هندسه های مختلف. قطر سیم از 0.50 تا 3 میلی متر.

ابعاد 1200x450 ، H = 1100 وزن 150 کیلوگرم بهره وری 7 متر در دقیقه ، فرکانس 90 هرتز ابعاد عملیاتی قطر سیم از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر

ابعاد

1200x450, H = 1100

وزن

150Kg

بهره وری

7m/min

فرکانس

90Hz

ابعاد قابل پردازش ابعاد قابل پردازش

قطر سیم از 0.5 میلی متر تا 3 میلی متر