صالحی ماشین ایرانیان

دستگاه برش اره


مخصوص النگو و حلقه های برش و مهره

ویژگی ها
  • مناسب برای برش لوله هایی که توسط چرخ دامله دستی و ماشین های پروفیل آماده شده است.
  • دارای ده عدد لوله تابش در اندازه های مختلف (برای تولید حلقه های بچه گانه و زنانه).
  • قطر میله برش در ده سایز از 39 تا 66 میلی متر و اندازه میله برش نیز 4800 میلیمتر می باشد.
توضیحات

از دستگاه برش اره در خطوط تولید النگو استفاده می شود و برای برش لوله هایی است که توسط چرخ دامله دستی و ماشین های پروفیل آماده شده است . این دستگاه دارای ده عدد لوله تابش در اندازه های مختلف (برای تولید حلقه های بچه گانه و زنانه) است که لوله های نورد شده را با استفاده از این لوله ها ابتدا حرارت می دهند تا لوله کاملاً گرد را تشکیل دهد . سپس لوله را در گرد تفلون که همانند لوله های تابش در 10 سایز مختلف است قرار داده و با دستگاه برای تولید حلقه برش می دهند.
مشخصات فنی :
قطر میله برش در ده سایز از 39 تا 66 میلی متر و اندازه میله برش نیز 4800 میلیمتر می باشد .

Circular Shearing Machine

مشخصات

ابعاد

50x80x45(h)cm

وزن

50kg

  • مناسب برای برش لوله هایی که توسط چرخ دامله دستی و ماشین های پروفیل آماده شده است.
  • دارای ده عدد لوله تابش در اندازه های مختلف (برای تولید حلقه های بچه گانه و زنانه).
  • قطر میله برش در ده سایز از 39 تا 66 میلی متر و اندازه میله برش نیز 4800 میلیمتر می باشد.

از دستگاه برش اره در خطوط تولید النگو استفاده می شود و برای برش لوله هایی است که توسط چرخ دامله دستی و ماشین های پروفیل آماده شده است . این دستگاه دارای ده عدد لوله تابش در اندازه های مختلف (برای تولید حلقه های بچه گانه و زنانه) است که لوله های نورد شده را با استفاده از این لوله ها ابتدا حرارت می دهند تا لوله کاملاً گرد را تشکیل دهد . سپس لوله را در گرد تفلون که همانند لوله های تابش در 10 سایز مختلف است قرار داده و با دستگاه برای تولید حلقه برش می دهند.
مشخصات فنی :
قطر میله برش در ده سایز از 39 تا 66 میلی متر و اندازه میله برش نیز 4800 میلیمتر می باشد .

Circular Shearing Machine

ابعاد

50x80x45(h)cm

وزن

50kg