صالحی ماشین ایرانیان

چرخ نورد دستی - سایز 100


چرخ نورد دستی معروف به چرخ ری گیری

توضیحات

چرخ نورد دستی برای نورد فلزات غیر آهنی و آلیاژهای آن ایده آل هستند.و به واسطه ابعاد کوچک و فشرده ای که دارد می توان آنها را روی نیمکت یا ستون مخصوصی که روی زمین یا پایه چرخدار لنگر انداخت نصب کرد.

Hand operated rolling mill EHS 100

غلطک های حک شده با تزئینات زینتی و برای ایجاد نقش گل بوته روی آلیاژها مناسب میباشد.

مشخصات

عرض سیلندر

120mm

قطر سیلندر

56-64mm

وزن

35-38kg

چرخ نورد دستی برای نورد فلزات غیر آهنی و آلیاژهای آن ایده آل هستند.و به واسطه ابعاد کوچک و فشرده ای که دارد می توان آنها را روی نیمکت یا ستون مخصوصی که روی زمین یا پایه چرخدار لنگر انداخت نصب کرد.

Hand operated rolling mill EHS 100

غلطک های حک شده با تزئینات زینتی و برای ایجاد نقش گل بوته روی آلیاژها مناسب میباشد.

عرض سیلندر

120mm

قطر سیلندر

56-64mm

وزن

35-38kg