صالحی ماشین ایرانیان

چرخ نورد اتوماتیک مرحله ای


چرخ نورد اتوماتیک مرحله مناسب برای کاهش قطر مفتولهای تو پر و تو خالی

توضیحات

چرخ نورد اتوماتیک مرحله ای برای تولید صنعتی ( تولید مداوم) ایده ال میباشد که عمدتا برای نورد و کاهش قطر مفتولهای تو پر و تو خالی به کاربرده میشود. این نوع پیکر بندی به صورت قطاری در امتداد هم میباشند که هر سر دارای یک دو غلتک با تنظیم باز کردن / بسته شدن است.
مفتول با گذر از یک سری غلطکهای منظم بدون احتیاج به دخالت کاربر با سرعت بالا ، کاهش قطر می یابد.
بسته به نوع قالب ورودی دستگاه مفتولی با قطر کمتر از 8میلیمتر و خروجی مفتول با قطر 5میلیمتر خواهد بود و ...

رول های تخت از فولاد آلیاژی مخصوص با سختی سطح خرد شده ≥ 61 HRC ساخته شده اند. رول ها بر روی شافت برجسته نصب می شوند تا رول ها به راحتی عوض شوند.
جابجایی غلتک ها دستی است و دارای چرخ دستی تنظیم می شود. قطارهای لمینیت توسط یک موتور الکتریکی با تغییر سرعت کنترل می شوند که توسط اینورتر بردار کنترل می شود.

مشخصات

چرخ نورد اتوماتیک مرحله ای برای تولید صنعتی ( تولید مداوم) ایده ال میباشد که عمدتا برای نورد و کاهش قطر مفتولهای تو پر و تو خالی به کاربرده میشود. این نوع پیکر بندی به صورت قطاری در امتداد هم میباشند که هر سر دارای یک دو غلتک با تنظیم باز کردن / بسته شدن است.
مفتول با گذر از یک سری غلطکهای منظم بدون احتیاج به دخالت کاربر با سرعت بالا ، کاهش قطر می یابد.
بسته به نوع قالب ورودی دستگاه مفتولی با قطر کمتر از 8میلیمتر و خروجی مفتول با قطر 5میلیمتر خواهد بود و ...

رول های تخت از فولاد آلیاژی مخصوص با سختی سطح خرد شده ≥ 61 HRC ساخته شده اند. رول ها بر روی شافت برجسته نصب می شوند تا رول ها به راحتی عوض شوند.
جابجایی غلتک ها دستی است و دارای چرخ دستی تنظیم می شود. قطارهای لمینیت توسط یک موتور الکتریکی با تغییر سرعت کنترل می شوند که توسط اینورتر بردار کنترل می شود.